BEROEPSVERENIGING VAN VLAAMSE AUDIOVISUELE FACILITAIRE BEDRIJVEN
VOTF-LOGO_home

Onze facilitaire sector krijgt op dit ogenblik heel zware klappen.
VOTF wil samen met alle facilitaire bedrijven en zelfstandigen deze coronatijd het hoofd bieden.

lijntje2
De vzw VOTF verenigt bedrijven en zelfstandigen binnen de audiovisuele sector.
Zij wil haar krachten bundelen en haar standpunten verdedigen bij de besluitvorming rond de mediasector in zijn ruimste betekenis.

Met VOTF willen we de gemeenschappelijke problemen binnen de facilitaire audiovisuele sector centraliseren en onderzoeken, en waar mogelijk een oplossing aanreiken.
Met de afdeling Zidas (zelfstandigen in de audiovisuele sector) bundelen we ook de krachten voor de grote groep zelfstandigen die in onze sector actief zijn.

Ons doel is als representatieve partner op te treden ten aanzien van alle wetgevende instanties, televisieomroepen, productiehuizen enz.
Collegiaal overleg en het delen van belangrijke informatie beschouwen wij als onze kerntaak.

Daarom nodigen wij werkgevers en zelfstandigen uit om zich nu aan te sluiten bij VOTF. Lid worden kan heel eenvoudig door een e-mail te sturen naar info@votf.be. Gelet op het belang van een breed gedragen vertegenwoordiging naar de overheid, is de aansluiting voor 2020 gratis en het lidmaatschap nadien vrijblijvend. Belangrijk: alle info i.v.m. het overleg wordt met de leden gedeeld.

 

Doel van VOTF
  • De gemeenschappelijke problemen binnen de audiovisuele sector centraliseren, onderzoeken en waar mogelijk er een oplossing voor aanreiken

  • Haar leden documenteren en adviseren

  • Optreden als representatieve partner ten aanzien van alle wetgevende instanties, televisieomroepen, productiehuizen en dies meer

Leden

Bent u als bedrijf actief in de audiovisuele sector (radio, televisie, internet), dan nodigen we u graag uit om lid te worden van onze organisatie.

Ook voor freelancers (zonder vast statuut) is het handig om aan te sluiten bij VOTF-Zidas (zelfstandigen in de audiovisuele sector). Binnen VOTF is er geregeld collegiaal overleg tussen bedrijven en freelancers. In haar contacten met de overheid en gemeenschappelijke opdrachtgevers verdedigt VOTF de belangen van al haar leden op een evenwaardige manier.

De vzw VOTF is een door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg erkende beroepsvereniging, opgericht op 10 februari 1999 (BS 30 december 1999). Ze groepeert bedrijven die werkzaam zijn binnen het facilitaire luik van de audiovisuele media (radio, televisie, internet).

VOTF zetelt in het Paritair Comité 227 als representatief lid en is actief betrokken bij het bestuur van Mediarte.

VOTF onderhandelde en ondertekende in 2013, en opnieuw in 2019, het Sociaal Charter van de audiovisuele sector.

VOTF is als sectororganisatie aangesloten bij Unizo.

 
Persbericht HLN.be:
'Audiovisuele sector wordt
zwaar getroffen door coronacrisis'
 
Flanders DC vermeldt de analyse
van VOTF betreffende de
audiovisuele sector in haar
online beleidsdossier
 
VOTF mocht op zondag 19 april
het driehonderdste lid
verwelkomen
 
De corona compensatiepremie
werd op 10 april door de
Vlaamse Regering goedgekeurd