Beroepsvereniging van Vlaamse Audiovisuele Facilitaire Bedrijven

ZELFSTANDIGEN VERLIEZEN MEER INKOMEN DAN WERKNEMERS
Unizo consulteerde de resultaten van de maandelijkse consumentenenquête door de Nationale Bank van april 2020 tot februari 2021.
Dirk Van Assche, gedelegeerd bestuurder bij Unizo zegt “Terwijl 70 procent van alle werknemers sinds corona nog geen euro inkomstenverlies leed, geldt dat slechts voor 38 procent van de zelfstandigen. 62 procent van de zelfstandigen moest het afgelopen jaar de buikriem aantrekken, tegenover 30 procent bij de werknemers. Bovendien ligt het aandeel zelfstandigen dat zwaar moest inleveren ook aanzienlijk hoger dan bij de werknemers. Zo verloor bijna een op de zes zelfstandigen meer dan de helft van het normale inkomen tegenover slechts twee procent bij de werknemers. Een bijna even groot aandeel zelfstandigen (15 procent)  zag zijn inkomen met 30 tot 50 procent dalen, tegenover 5 procent bij de werknemers.Dan hebben we het nog niet over de zware geldnood van de bedrijven zelf, waar deze zelfstandigen aan het roer staan.Dat zijn ook vaak kmo’s die op hun beurt werk verschaffen aan heel wat werknemers.

Word lid

De vzw VOTF verenigt bedrijven en zelfstandigen binnen de audiovisuele sector.
Zij wil haar krachten bundelen en haar standpunten verdedigen bij de besluitvorming rond de mediasector in zijn ruimste betekenis.

Met VOTF willen we de gemeenschappelijke problemen binnen de facilitaire audiovisuele sector centraliseren en onderzoeken, en waar mogelijk een oplossing aanreiken.
Met de afdeling Zidas (zelfstandigen in de audiovisuele sector) bundelen we ook de krachten voor de grote groep zelfstandigen die in onze sector actief zijn.

Ons doel is als representatieve partner op te treden ten aanzien van alle wetgevende instanties, televisieomroepen, productiehuizen enz.
Collegiaal overleg en het delen van belangrijke informatie beschouwen wij als onze kerntaak.

VOTF is één van de meer dan 110 sectororganisaties die zijn aangesloten bij UNIZO, de unie van zelfstandige ondernemers.
Naast die sectororganisaties zijn bij UNIZO meer dan 85.000 KMO’s aangesloten.

De vereniging is vertegenwoordigd in de Nationale Arbeidsraad en in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen.
Hun nieuwsbrieven en andere informatie m.b.t. zelfstandigen wordt door ons meteen gedeeld met de leden.

UNIZO heeft ook een juridische dienst waar wij als sectororganisatie een beroep op kunnen doen.

VOTF was als werkgeversfederatie in PC 227 medeoprichter van Mediarte en zit mee in het uitvoerend bestuur.

VOTF onderhandelde en ondertekende het Sociaal Charter van de Vlaamse mediasector.

Daarom nodigen wij werkgevers en zelfstandigen uit om zich nu aan te sluiten bij VOTF. Lid worden kan heel eenvoudig door een e-mail te sturen naar info@votf.be.

DOEL VAN VOTF

  • De gemeenschappelijke problemen binnen de audiovisuele sector centraliseren, onderzoeken en waar mogelijk er een oplossing voor aanreiken
  • Haar leden documenteren en adviseren
  • Optreden als representatieve partner ten aanzien van alle wetgevende instanties, televisieomroepen, productiehuizen en dies meer

LEDEN

Bent u als bedrijf actief in de audiovisuele sector (radio, televisie, internet), dan nodigen we u graag uit om lid te worden van onze organisatie.

Ook voor freelancers (zonder vast statuut) is het handig om aan te sluiten bij VOTF-Zidas (zelfstandigen in de audiovisuele sector). Binnen VOTF is er geregeld collegiaal overleg tussen bedrijven en freelancers. In haar contacten met de overheid en gemeenschappelijke opdrachtgevers verdedigt VOTF de belangen van al haar leden op een evenwaardige manier.

Follow us on social Media.