Maud Van de Velde, consultant

Ik ben lid geworden van Zidas in mijn hoedanigheid als zelfstandige consultant in bijberoep. Net omdat ik voltijds in een organisatie werkte, was het voor mij van belang om in dat bijberoep juist geïnformeerd te zijn. De audiovisuele sector ligt me na aan het hart en ik engageer me dan ook met veel passie in verschillende opdrachten als consultant, geef gastcolleges en ondersteun producenten met hun filmreleases in de bioscoop. Deel uitmaken van een groep freelancers, kan ik terecht voor ondersteuning en advies en hoor ik bij een professionele vereniging. In de andere richting zal ik mijn expertise, netwerk en kennis graag ten dienste stellen van alle collega's.