VOTF ontmoet haar Franstalige collega's

VOTF had een gesprek met de Brusselse beroepsvereniging UB&BV.

Wij maakten kennis met de nieuwe voorzitter Tom Hameeuw en Marine Haverland. Tom is co-founder van THEPACK (www.thepack) en Marine is sinds onlangs de coördinatrice van de vereniging. We bespraken de vele gemeenschapelijke aspekten van hen én VOTF. Wij gaan in de eerste plaats samen bekijken hoe we elkaar beter kunnen leren kennen. Hier komt zeker een vervolg op.

VOTF a eu une réunion avec l'association professionnelle UB&BV basée à Bruxelles.

Nous avons rencontré le nouveau président Tom Hameeuw et Marine Haverland. Tom est co-fondateur de THEPACK (www.thepack) et Marine est récemment devenue la coordinatrice de l'association. Nous avons discuté des nombreux aspects communautaires, tant pour eux que pour VOTF. Tout d'abord, nous allons examiner ensemble comment mieux nous connaître. Il y aura certainement une suite à cela.