VOTF & Paritair Comité 227

In België speelt het grootste deel van de onderhandelingen inzake arbeidsvoorwaarden voor de privésector zich af in de paritaire comités. Een paritair comité is samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. De voorzitter werkt voor de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Voor werknemers en werkgevers uit de audiovisuele sector

De audiovisuele sector in België evolueerde op 25 jaar tijd van een piepkleine ambachtelijke activiteit, naar een echte industrie met grote en kleine spelers. Hierdoor groeide de nood aan professionalisering en structurering.

Op vraag van werkgevers en werknemers werd in 2001 een nieuw nationaal paritair comité opgericht, PC 227, dat bevoegd is voor werknemers en werkgevers uit de audiovisuele sector die volgende activiteiten uitvoeren:

  1. ontwerpen, produceren, exploiteren of uitzenden van radio- of televisieprogramma’s;
  2. ontwerpen, produceren of realiseren van audiovisuele producten, andere dan langspeelfilms;
  3. toelevering van audiovisuele faciliteiten, zijnde conceptiewerk, diensten, materieel of personeel voor de uitvoering van de bovenvermelde activiteiten.

De bevoegdheid van het Paritair Comité voor de audiovisuele sector inzake radio, of televisieprogramma’s en audiovisuele producten strekt zich uit tot alle mogelijke gebruikte media (radio, televisie, internet). In PC 227 zetelt VOTF als representatief lid, naast FEBELAV (de werkgeversfederatie van de privé TV- en radiozenders), VOFTP (de werkgeversfederatie van de productiehuizen) en FEWEB (de werkgeversfederatie voor webbedrijven).

De leden van VOTF kunnen mee de onderhandelingen over loon- en arbeidsvoorwaarden in de audiovisuele sector sturen. Zij geven hun mandaat aan de leden van VOTF  die in PC 227 zetelen en bepalen dus mee de inhoud van de cao’s.

De werkgevers-leden van VOTF krijgen dan ook de info uit de eerste hand.

VOTF werkt verder onder andere rond auteursrechten, BTW-problematiek, verzekeringen, zelfstandigenstatuut, standaardcontracten, arbeidsreglement, baremalonen, functiebeschrijvingen, perskaart en journalistenpensioen. Andere thema’s kunnen door de leden aangebracht worden.