ZIDAS

ZELFSTANDIGEN

IN DE

AUDIOVISUELE

SECTOR

ZIDAS:

zelfstandigen in de audiovisuele sector, is een actieve afdeling binnen VOTF.

Zidas is de spreekbuis voor de duizenden zelfstandigen die actief zijn in de audiovisuele productiewereld, een actieve afdeling binnen VOTF.

Als beroepsvereniging vertegenwoordigen we iedereen die op zelfstandige basis, vast of tijdelijk diensten levert die onmisbaar zijn voor een geslaagde audio- of videoproductie.  We groeperen  ZZP’ers, zelfstandigen zonder personeel en ook technische beroepen binnen onze sector. Het gaat van geluidstechnici, cameramensen, decorbouwers, over make-up artists, scripteditors en opnameleiders tot regisseurs, monteurs, presentatatoren en nog zoveel meer.

Tijdens de coronacrisis is ons ledenaantal exponentieel gegroeid. Onze missie is er voor zorgen dat we als groep samen, sterker staan dan elke zelfstandige apart. We informeren jullie, verdedigen jullie rechten, werken aan het juridisch statuut van onze activiteiten en zijn het aanspreekpunt naar de overheid.  

ZIDAS & VOTF

VOTF en Zidas willen als één organisatie de belangen van de facilitaire audiovisuele sector verdedigen.
Wij treden naar buiten als één organisatie, één koepel, één stem.

Binnen VOTF is er regelmatig overleg tussen de bedrijven met personeel en de zelfstandigen.
Intern is er ook afzonderlijk overleg binnen Zidas. Daar worden de specifieke thema’s van zelfstandigen behandeld.

Zidas wordt beheerd door een aantal zelfstandigen die zichzelf hebben aangeboden om hun groepering in de juiste richting te sturen.

Wij beschouwen de netwerking binnen Zidas als een belangrijk gegeven.