VOTF & UNIZO

Wij hadden op 13 december ’22 een uitvoerig gesprek met onze contactpersoon bij UNIZO, sectorverantwoordelijke Anton Van Assche. 

Ter informatie: er zijn een honderdtal beroepsverenigingen aangesloten bij UNIZO. 

Samen hebben wij de krijtlijnen uitgezet voor wat VOTF, in samenwerking met UNIZO, beter kan betekenen voor onze freelancers en werkgevers.

UNIZO herhaalt dat alle VOTF & ZIDAS-leden  beroep kunnen doen op advies van UNIZO voor vragen op zakelijk en juridisch gebied. Die vragen worden dan door VOTF aan UNIZO voorgelegd.

Wij gaan meer aandacht besteden aan de nieuwsbrieven die UNIZO publiceert. Wij gaan relevante informatie  in onze “for members only” pagina opnemen in de nieuwe VOTF-website.

Verder gaan we samen met UNIZO bekijken hoe we de ZIDAS-leden beter kunnen informeren over de specifieke  acties voor de freelancers.