Zelfstandigen in de audiovisuele sector

ZIDAS

Zidas, zelfstandigen in de audiovisuele sector, is een actieve afdeling binnen VOTF.

 

Zidas groepeert ZZP’ers, zelfstandigen zonder personeel en mét BTW-nummer.
Zidas is een breed platform voor de hele audiovisuele sector en voor alle zelfstandigen, voor alle beroepen.
Ook niet technische beroepen binnen onze sector zijn hartelijk welkom.

VOTF en Zidas willen als één organisatie de belangen van de facilitaire audiovisuele sector verdedigen. 
Wij treden naar buiten als één organisatie, één koepel, één stem.

Binnen VOTF is er regelmatig overleg tussen de bedrijven met personeel en de zelfstandigen.
Intern is er ook afzonderlijk overleg binnen Zidas. Daar worden de specifieke thema’s van zelfstandigen behandeld.
Zidas wordt beheerd door een aantal zelfstandigen die zichzelf hebben aangeboden om hun groepering in de juiste richting te sturen.

Wij beschouwen de netwerking binnen Zidas als een belangrijk gegeven.

Tijdens de coronacrisis is ons ledenaantal explosief gegroeid.
Dat heeft zeker te maken met de grote vraag naar informatie op allerhande vlakken.
VOTF-Zidas doet wat ze kan om die informatie snel en duidelijk over te brengen naar haar leden. 

VOTF is één van de meer dan 110 sectororganisaties die zijn aangesloten bij UNIZO, de unie van zelfstandige ondernemers.
Naast die sectororganisaties zijn bij UNIZO meer dan 85.000 KMO’s aangesloten.

De vereniging is vertegenwoordigd in de Nationale Arbeidsraad en in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen.
Hun nieuwsbrieven en andere informatie m.b.t. zelfstandigen wordt door ons meteen gedeeld met de leden.
UNIZO heeft ook een juridische dienst waar wij als sectororganisatie een beroep op kunnen doen.

VOTF was als werkgeversfederatie in PC 227 medeoprichter van Mediarte en zit mee in het uitvoerend bestuur.

VOTF onderhandelde en ondertekende het Sociaal Charter van de Vlaamse mediasector.

 

Onze leden >