Philippe Ravoet

Philippe Ravoet (°1961) is filmmonteur en werkt sinds 15 jaar als zelfstandige. Voordien werkte hij met tijdelijke bediendecontracten. Hij studeerde in 1982 af aan het HRITCS, ontving een RITS Alumni Award en kreeg in 2012 op het filmfestival van Oostende een Ensor Award. Op zijn Wikipedia-pagina staat een indrukwekkende lijst van langspeelfilms en reeksen die hij monteerde.

Philippe Ravoet: “Samen met de regisseurs en producenten waar ik al jaren lang mee werk worden we natuurlijk ouder. Jonge regisseurs werken liever met jongere monteurs, zo is het altijd geweest. Ik voel  dat er daarom wat minder werk op me afkomt maar dat lijkt mij helemaal normaal.

VOTF heeft zijn nut helemaal bewezen tijdens de corona-crisis. Ik was toen actief betrokken bij het bijna wekelijks overleg.
Maar ook nu ga ik graag naar de vergaderingen en apprecieer het informeel overleg en de collegiale netwerking.”