FAQ

VEEL GESTELDE VRAGEN

Op welke coronamaatregelen kan ik een beroep doen?
Unizo zorgt voor een zeer handig overzicht.
Zelfstandigen vinden hier ook meer informatie met betrekking tot het crisisoverbruggingsrecht.
 

 

 

Hoe kan ik als zelfstandige de compensatiepremie aanvragen?
Een aanvraag indienen kan via deze link.
Voor meer informatie over de compensatiepremie voor zelfstandigen kan je terecht op de website van VLAIO.
 

 
 
 
Waar vind ik mijn nacebel codes terug?
Je kan de nacebel codes terugvinden, mits het invullen van je ondernemingsnummer, via de website van de Kruispuntbank.
Ook andere gegevens, zoals informatie over de exploitatiezetel, kan je daar nakijken.
 

 
 
 
Heb ik de juiste nacebel code?
Om aanspraak te kunnen maken op de compensatiemaatregel is het aangewezen om de juiste NACE-code te hebben.
Heel wat zelfstandigen vroegen VOTF hierover informatie.
Daarom schreven wij, samen met specialisten, een document dat beschikbaar is voor onze leden.
Je kan het aanvragen via info@votf.be.
 

 
 
 
Ik voldoe aan de voorwaarden om ook voor juni een uitkering overbruggingsrecht te ontvangen.
Is het nodig dat ik een nieuwe aanvraag indien?

Ja, je hoeft daar een nieuwe aanvraag voor in te dienen.
Dat kan via je sociaal secretariaat.

Je voldoet aan de voorwaarden wanneer je:
- actief bent in een sector waarin de overheid je verplicht je zaak te sluiten
- actief bent in een andere sector en je activiteiten minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbreekt
 


 
 
 
Betaal ik belastingen en sociale bijdragen op het overbruggingsrecht?
Je uitkering is belastbaar, want het gaat om een vervangingsinkomen. Dit komt dus in Deel 1 / vak IV / code 1271 – 87/ 2271 – 57 van je belastingaangifte. Op het bedrag wordt echter geen bedrijfsvoorheffing ingehouden. Je krijgt hiervoor een fiscale fiche 281.18 (vervangingsinkomen). Het overbruggingsrecht wordt evenmin meegerekend voor je sociale bijdragen.
 

 
 
 
Betaal ik belastingen en sociale bijdragen op de compensatiepremie?
De steunmaatregelen die de gemeenschappen en gewesten nemen in het kader van de coronacrisis zullen belastingvrij zijn in de personen- en vennootschapsbelasting. Ook de corona compensatiepremie valt hieronder. Meer informatie kan je terugvinden in het 'Wetsontwerp houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie', terug te vinden op dekamer.be.
 

 
 
 
Ik kreeg de €3.000 compensatiepremie uitbetaald op mijn privé-rekening. Wat moet ik doen ?
Hier is zeker iets verkeerd gegaan. De compensatiepremie is bestemd voor jouw bedrijf en voor de bankrekening van jouw vennnootschap.Niet voor jou als persoon.
 
Na overleg met onze bekwame en bezorgde accountant stellen wij voor om het bedrag meteen naar de rekening van jouw vennootschap over te schrijven en daar de bewijsstukken (van die overschrijving) zorgvuldig te bewaren.
 
Als de compensatiepremie op de bankrekening van jouw bedrijf staat is dat bedrag belastingvrij.
Als je datzelfde bedrag (of een deel ervan) gebruikt om bvb jezelf een loon uit te betalen, dan wordt je natuurlijk als privépersoon belast op dat bedrag. Maar dat is nooit ander geweest.

Contacteer ons als dit niet duidelijk is.

 

 
 
 
Heb je nog een vraag?
Laat het ons weten en we doen er alles
aan deze zo snel mogelijk te beantwoorden.
email Icon. line style vector illustration