In quarantaine met.. Lou Berghmans

In quarantaine met.. Lou Berghmans

In quarantaine met.. Lou Berghmans

DOP en VOTF-lid Lou Berghmans verzorgde het camerawerk van films als FC De Kampioenen 4: Viva Boma!, All Of Us, Marina, Ben x  en De Hel Van Tanger, maar ook van series als Van Vlees en Bloed, De 16, Den Elfe van den Elfde en Salamander. Daarnaast managede hij van 1983 tot 2010, samen met de Checkpointcharlies (Kris Smets, Eddie Gregoor en Bart Verbeelen), de muziekgroepen The Scabs en Stash en televisiekok Jeroen Meus. Cinevox vroegen hem wat hij zoal doet tijdens de corona-lockdown. Lees het volledige artikel hier.

Compensatiepremie voor zelfstandigen

Compensatiepremie voor zelfstandigen

Compensatiepremie voor zelfstandigen

Voor wie?


Om recht te hebben op de compensatiepremie, moet je onder één van de volgende categorieën vallen (zie ook bijlage voor lijst van NACECODES voor categorie 1-4):

 • Categorie 1: de eventsector en de andere ondernemingen die indirect door de sluitingen en afgelastingen ten gevolge van de coronavirusmaatregelen worden getroffen, o.b.v. lijst van Nacecodes;
 • Categorie 2: de (para)medische beroepen en technische controle die ten gevolge van de coronavirusmaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen, o.b.v. lijst van Nacecodes;
 • Categorie 3: de dienstenleveranciers die ten gevolge van de coronavirusmaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen of waarbij bepaalde werklocaties worden afgesloten, o.b.v. lijst van Nacecodes;
 • Categorie 4: de ondernemingen die essentiële diensten leveren, o.b.v. lijst van Nacecodes;
 • Categorie 5: de ondernemingen die substantiële exploitatiebeperkingen ondergaan ten gevolge van de toepassing van de coronavirusmaatregelen: de aanvragende onderneming moet het omzetverlies in de steunaanvraag omstandig toelichten en onderbouwen en dit zal achteraf ook gecontroleerd worden door het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Deze categorie werkt niet o.b.v. Nacecodes, en is dus een soort ‘catch all’-categorie.

Bovendien moet je:

 • een actieve exploitatiezetel hebben in het Vlaamse Gewest
 • actief zijn ingeschreven in de KBO vóór 13/3/2020
 • als onderneming op eer verklaren dat je meer dan 60% omzetverlies ondervindt als gevolg van de coronamaatregelen. Als je in de eerste 4 categorieën zit volstaat die verklaring op eer. Enkel als je in de 5e categorie zit, moet je de omzetdaling omstandig motiveren.

Sommige ondernemingen hebben geen recht op de compensatiepremie:

Ondernemingen die zich in één van de volgende rechtstoestanden bevinden:

 • Ontbinding;
 • Stopzetting;
 • Faillissement;
 • Vereffening;

Ondernemingen met NACE-code:

 • 64200: Holdings;
 • 68203: Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
 • 70100: Activiteiten van hoofdkantoren;

Ondernemingen waarvan de zaakvoerder als bestuurder, vennoot of zaakvoerder verbonden is met een andere onderneming die de forfaitaire subsidie heeft ontvangen en waaraan zij zakelijke diensten verlenen

Hoeveel bedraagt de premie? 

 • 3000 euro voor:
  • Natuurlijke personen als je zelfstandige inhoofdberoep bent of zelfstandige in bijberoep en door de hoogte van je inkomen sociale bijdragen betaalt als een zelfstandige in hoofdberoep.
  • Vennootschappen met minstens één FTE werkend vennoot of 1FTE personeelslid
 • 1500 euro voor:
  • zelfstandigen in bijberoep
   • die in 2019 een jaarlijks (netto belastbaar) inkomen hebben tussen de  6.996,89 euro en 13.993,78 euro,
   • minstens 60% van hun maandelijkse inkomsten verliezen of verplicht moeten sluiten, én
   • voor minder dan 80% tewerkgesteld zijn in hun hoofdberoep als werknemer.
  • zelfstandigen in bijberoep
   • die verplicht moeten sluiten
   • die in 2019 een jaarlijks (netto belastbaar) inkomen hebben tussen de  6.996,89 euro en 13.993,78 euro,
   • én voor minder dan 80% tewerkgesteld zijn in hun hoofdberoep als werknemer

zij moeten dus géén omzetdaling van 60% kunnen aantonen

Merk op:

 • Gepensioneerden & student-ondernemers komen in aanmerking voor zover ze voldoen aan voormelde voorwaarden
 • Journalisten en andere beroepscategorieën die van rechtswege zijn vrijgesteld van de wettelijke bijdragen kunnen genieten van deze maatregel

Meerdere vestigingen

Als je meerdere vestigingen / exploitatiezetels hebt, is er een maximum van 5 premies per onderneming. Voor elke exploitatiezetel moet minstens één FTE zijn ingeschreven als loontrekkende. 2 deeltijdsen die samen 1 FTE uitmaken, volstaan.

Hoe wordt de omzetdaling berekend?

De daling van de omzet, exclusief de btw en op basis van de dagontvangsten, geleverde prestaties of de tijdregistratie, van minstens 60%, in de periode van 14 maart tot en met 30 april 2020 in vergelijking met dezelfde periode in 2019, die het gevolg is van verminderde prestaties, ingevolge van de exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad en niet van uitgestelde facturatie.

Indien nog niet gestart in maart 2019:

Voor ondernemingen die nog niet gestart waren in de voormelde periode van 2019 wordt de omzetdaling in de periode van 14 maart tot en met 30 april 2020 vergeleken met de verwachte omzet, vermeld in het financieel plan.

Indien geen vergelijk met referentieperiode mogelijk: 

 • Abnormaal lage omzet in 2019: vergelijking met andere referentieperiode (nog niet bepaald welke)
 • Dit wordt vastgesteld op basis van verklaring op eer.

Geen cumul met: 

 • corona hinderpremie
 • achtergestelde lening en Gigarantwaarborg
 • sluitingspremie bij openbare werken

Bijlage. De lijst van sectoren als vermeld in artikel 5, eerste lid.

Categorie 1: de eventsector en de andere ondernemingen die indirect door de sluitingen en afgelastingen ten gevolge van de coronavirusmaatregelen worden getroffen:

CodeActiviteit
45112Handelsbemiddeling in auto’s en lichte bestelwagens (≤ 3,5 ton)
45192Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
45310Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
45401Handelsbemiddeling en groothandel in motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen
46110Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en textielgrondstoffen en halffabrikaten
46130Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
46140Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen
46150Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
46160Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren
46170Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen
46180Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
46190Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
49390Overig personenvervoer te land, n.e.g.
56210Catering
74201Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
74300Vertalers en tolken
74901Activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende personaliteiten
77291Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers
77293Verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en andere huishoudelijke benodigdheden
77294Verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel
77296Verhuur en lease van bloemen en planten
77392Verhuur en lease van tenten
77399Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
79120Reisorganisatoren
79909Overige reserveringsactiviteiten
90011Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten
90012Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles
90021Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
90022Ontwerp en bouw van podia
90023Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken
90029Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten
90032Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten

Categorie 2:  de (para)medische beroepen en technische controle die ten gevolge van de coronavirusmaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen:

CodeActiviteit
71201Technische controle van motorvoertuigen
86230Tandartspraktijken
86904Activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v.psychiatrische ziekenhuizen en verzorgingstehuizen
86905Ambulante revalidatieactiviteiten

Categorie 3: de dienstenleveranciers die ten gevolge van de coronavirusmaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen of waarbij bepaalde werklocaties worden afgesloten:

CodeActiviteit
33110Reparatie van producten van metaal
33120Reparatie van machines
33130Reparatie van elektronische en optische apparatuur
33140Reparatie van elektrische apparatuur
33150Reparatie en onderhoud van schepen
33160Reparatie en onderhoud van lucht- en ruimtevaartuigen
33170Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen
33190Reparatie van andere apparatuur
43211Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
43212Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
43221Loodgieterswerk
43222Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
43291Isolatiewerkzaamheden
43299Overige bouwinstallatie, n.e.g.
43310Stukadoorswerk
43320Schrijnwerk
43331Plaatsen van vloer- en wandtegels
43332Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
43333Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
43341Schilderen van gebouwen
43343Glaszetten
43993Bouw van sierschouwen en open haarden
43996Chapewerken
45201Algemeen onderhoud en reparatie van auto’s en lichte bestelwagens (≤ 3,5 ton)
45202Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
45203Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen
45204Carrosserieherstelling
45205Bandenservicebedrijven
45209Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g.
96095Pensions voor huisdieren

Categorie 4: de ondernemingen die essentiële diensten leveren:

CodeActiviteit
47210Detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels
47241Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers)
47242Detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels
47251Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels
47252Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment
47260Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels
47291Detailhandel in zuivelproducten en eieren in gespecialiseerde winkels
47299Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
47620Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels
Crisis-overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Crisis-overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Crisis-overbruggingsrecht door de coronacrisis
(vervangingsinkomen voor zelfstandigen)

Zelfstandigen die getroffen zijn door de coronamaatregelen, kunnen een beroep doen op het crisis-overbruggingsrecht. Dit is een vervaingingsinkomen, waar zowel zelfstandigen in hoofdberoep als in bijberoep recht op hebben.

Voor wie?

 • Elke zelfstandige die zijn zelfstandige activiteit door de coronacrisis moet onderbreken of zich genoodzaakt ziet zijn zaak te sluiten.
 • De maatregel geldt zowel voor klassieke zelfstandigen, als voor helpers en meewerkende echtgenoten.
 • Ook bestuurders, zaakvoerders en werkend vennoten die hun activiteiten onderbreken, zullen er beroep op kunnen doen.
 • In tegenstelling tot het klassieke overbruggingsrecht hebben ook startende zelfstandigen toegang.  Je moet wel aangesloten zijn in maart om de overbruggingsuitkering van maart te kunnen krijgen.
 • In tegenstelling tot het klassieke overbruggingsrecht hebben zelfstandigen in bijberoep ook toegang tot het crisis-overbruggingsrecht op voorwaarde dat ze voorlopige sociale bijdragen betalen die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep (berekend op een netto belastbaar inkomen van 13.993,78 euro per jaar).
 • Bijberoepers en actieve gepensioneerden met een zelfstandig inkomen tussen 6.996 euro en 13.993 euro per jaar hebben toegang tot een half crisis-overbruggingsrecht van 645 euro per maand (807 euro/maand met gezinslast) met een maximumplafond voor de vervangingsinkomsten van 1.614 euro. Bijvoorbeeld, een zelfstandige in bijberoep die voor zijn activiteit als loontrekkende een tijdelijke werkloosheidsuitkering ontvangt van 1100 euro per maand, zal 514 euro overbruggingsrecht krijgen.

Wat krijg ik? 

Het overbruggingsrecht was er tot hiertoe enkel voor zelfstandigen die hun activiteit voor een maand zouden onderbreken of stopzetten. Dit wordt nu – voor alle vormen van overbruggingsrecht – teruggebracht naar 7 opeenvolgende kalenderdagen. In normale tijden staat een onderbreking van 7 dagen voor een uitkering voor 7 dagen. Nu voorziet het crisis-overbruggingsrecht in maart en april in een volledig maandbedrag (1.291,69euro, (1.614,10 euro bij gezinslast)) voor iedere zelfstandige die zijn of haar activiteit omwille van COVID-19 minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbreekt in die maand.

Is je activiteit opgenomen in de lijst van activiteiten die geheel of gedeeltelijk verboden zijn tijdens de coronamaatregelen (tijdens de week of in het weekend), dan valt de vereiste van 7 kalenderdagen zelfs weg. Voor deze zelfstandigen is er geen minimumduur van onderbreking voorzien.

In normale omstandigheden moet je de activiteit voor minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreken. Het crisis-overbruggingsrecht biedt ook sommige zelfstandigen die hun activiteit slechts gedeeltelijk onderbreken een volledige uitkering. Deze versoepeling is echter beperkt tot de zelfstandigen die door de overheid verplicht worden om gedeeltelijk te sluiten. Het gaat om restaurants die blijven werken (take away, levering aan huis, traiteur), maar die geen zaaldienst meer kunnen aanbieden. Hetzelfde geldt voor de uitbaters van hotels die hun bar- en restaurantactiviteiten stopzetten en eender welke activiteit die rechtstreeks geviseerd worden door de sanitaire maatregelen om de verspreiding van het virus te beperken.

Hier vind je een overzicht welke winkels mogen open zijn en welke niet. 

Zorgberoepen en andere essentiële diensten die (gedwongen) sluiten, maar toch nog dringende gevallen blijven behandelen zullen ook een beroep kunnen doen op het overbruggingsrecht.

Het crisis-overbruggingsrecht dekt de periode tussen 1 maart 2020 en 30 april 2020, maar deze periode kan worden verlengd als de crisis langer duurt.

Zolang de vergoeding niet hoger is dan de belastbare inkomsten die de voorbije 4 jaren zijn behaald uit de stopgezette activiteit is deze beschouwd als een afzonderlijk belastbaar inkomen. Deze worden belast aan 16.5% en niet aan de progressieve tarieven (behalve als deze belasting voordeliger zou zijn).

Hoe vraag ik dit aan?

Via je sociaal verzekeringsfonds.

Webinar: hou jezelf staande

Webinar: hou jezelf staande

Webinar: hou jezelf staande als AV-professional

Mediarte organiseert op 10 april 2020 een gratis webinar voor werknemers
in de AV-industrie die voor het eerst in tijdelijke werkloosheid gaan.

Meer info vind je op de website van Mediarte.

Update: compensatiepremie

Update: compensatiepremie

Update: Compensatiepremie voor zelfstandigen

Het aanvraagformulier voor de corona compensatiepremie is nog niet beschikbaar, maar via de website van VLAIO kan je op de hoogte blijven: VLAIO corona steunmaatregelen.

CORONA COMPENSATIEPREMIE voor ondernemers met zwaar omzetverlies Corona compensatiepremie

Deze nieuwe premie richt zich tot de ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken of winkels die openblijven maar door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben die kunnen aantonen dat ze een omzetverlies van -60% hebben in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan. Ook vzw’s komen in aanmerking, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.

Voorbeelden: bedrijven in de evenementensector met ook veel freelancers; (para-)medische beroepen zoals kinesitherapeuten, tandartsen, psychologen of logopedisten die enkel nog dringende interventies mogen doen; bedrijven die essentiële dienstverlening leveren inzake voeding zoals pralinewinkels of drankenhandelaars, maar door gebrek aan passage of toeristen toch zwaar omzetverlies lijden; schilders of loodgieters die enkel nog dringende herstellingswerken mogen uitvoeren; landbouwers die gericht voor horeca-afnemers werken, enz….

Omvang steun

De steun omvat een éénmalige compensatiepremie van € 3.000;
Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per onderneming zijn.

Ook zelfstandigen in bijberoep, die door de hoogte van het inkomen sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de compensatiepremie van € 3.000 ontvangen;

Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van € 1.500. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer.

De aanvraag zal verlopen via een online applicatie op de website van VLAIO. Meer informatie is nog niet beschikbaar.