Coronavirus: tijdelijke werkloosheid overmacht Corona en andere maatregelen worden verlengd tot eind september 2021

Het kernkabinet van de federale regering heeft beslist om een aantal tijdelijke steunmaatregelen te verlengen tot en met 30 september 2021, waaronder de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omwille van corona.

Een aantal economische steunmaatregelen die in principe zouden aflopen op 30 juni 2021, zullen worden verlengd met één kwartaal tot en met 30 september 2021. De regering kondigt wel meteen aan dat dit in principe een laatste verlenging betreft en dat het de bedoeling is om nadien over te stappen naar meer uitzonderlijke maatregelen en relance-initiatieven.

De voornaamste maatregelen die zullen worden verlengd tot 30 september 2021 zijn:

  1. de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omwille van corona;
  2. het verhoogd bedrag van de thuiswerkvergoeding;
  3. het verhoogd quotum vrijwillige overuren tot 220 uren in de zorgsector, de cruciale sectoren en de essentiële diensten;
  4. de verlaging van de bedrijfsvoorheffing voor tijdelijke werkloosheid.

Een volledig overzicht van de voornaamste maatregelen kan u terugvinden via deze link: Verlenging economische steunmaatregelen tot 30 september 2021 | Alexander De Croo (premier.be).

 

Bron: https://groups.be/nl/nieuws/juridische-artikels/coronavirus-tijdelijke-werkloosheid-overmacht-corona-en-andere-0

Johan Somers: ‘Corona-instructies zijn vaak een ondoorzichtig kluwen.’

Johan Somers: ‘Corona-instructies zijn vaak een ondoorzichtig kluwen.’

Klankman en VOTF-lid Johan Somers heeft recent een aantal opdrachten in het buitenland uitgevoerd, en stelt zich vragen bij het soms ondoordringbare kluwen aan corona-maatregelen.  ‘Uiteraard ben ik vooral opgelucht dat we opnieuw ons vak kunnen en mogen uitoefenen, maar de hele procedure die moet doorlopen worden bij vertrek en terugkeer, inclusief de quarantainemaatregelen, is mij nog altijd niet helemaal duidelijk.  De verschillende informatiebronnen spreken elkaar vaak tegen, en ook telefonische hulplijnen geven niet altijd dezelfde informatie.’

Dit blijkt trouwens geen louter Belgisch fenomeen te zijn; ook in andere Europese landen zijn de bevoegde overheidsdiensten niet altijd even vertrouwd met hun eigen richtlijnen.

‘De mensen met wie ik reisde en ikzelf hebben zo goed als mogelijk de nodige documenten ingevuld en de opgelegde tests of sneltests ondergaan, en we merken dat niet iedereen dezelfde instructies of dezelfde quarantainemaatregelen krijgt opgelegd’, vervolgt Johan Somers.  ‘Het lijkt een beetje een Russische roulette!  Binnen een paar dagen moet ik opnieuw vertrekken, en ik ben nu volop aan het uitzoeken of ik überhaupt mag vertrekken, en wat ik daarvoor precies moet doen.  Ik zit immers nog steeds in quarantaine.  Ik hoor van veel collega’s dat zij met dezelfde moeilijkheden kampen.  Het professionele leven wordt ons zo niet gemakkelijk gemaakt, maar ik herhaal dat ik vooral tevreden ben dat er opnieuw werk is voor mensen uit de audiovisuele sector.’ 

Zelfstandigen die tijdelijk in quarantaine moeten, kunnen een overbruggingsuitkering aanvragen.  Zie onderstaande link:

https://vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus#Crisis-overbruggingsrecht-quarantaine-zorg-kind-