Klankman en VOTF-lid Johan Somers heeft recent een aantal opdrachten in het buitenland uitgevoerd, en stelt zich vragen bij het soms ondoordringbare kluwen aan corona-maatregelen.  ‘Uiteraard ben ik vooral opgelucht dat we opnieuw ons vak kunnen en mogen uitoefenen, maar de hele procedure die moet doorlopen worden bij vertrek en terugkeer, inclusief de quarantainemaatregelen, is mij nog altijd niet helemaal duidelijk.  De verschillende informatiebronnen spreken elkaar vaak tegen, en ook telefonische hulplijnen geven niet altijd dezelfde informatie.’

Dit blijkt trouwens geen louter Belgisch fenomeen te zijn; ook in andere Europese landen zijn de bevoegde overheidsdiensten niet altijd even vertrouwd met hun eigen richtlijnen.

‘De mensen met wie ik reisde en ikzelf hebben zo goed als mogelijk de nodige documenten ingevuld en de opgelegde tests of sneltests ondergaan, en we merken dat niet iedereen dezelfde instructies of dezelfde quarantainemaatregelen krijgt opgelegd’, vervolgt Johan Somers.  ‘Het lijkt een beetje een Russische roulette!  Binnen een paar dagen moet ik opnieuw vertrekken, en ik ben nu volop aan het uitzoeken of ik überhaupt mag vertrekken, en wat ik daarvoor precies moet doen.  Ik zit immers nog steeds in quarantaine.  Ik hoor van veel collega’s dat zij met dezelfde moeilijkheden kampen.  Het professionele leven wordt ons zo niet gemakkelijk gemaakt, maar ik herhaal dat ik vooral tevreden ben dat er opnieuw werk is voor mensen uit de audiovisuele sector.’ 

Zelfstandigen die tijdelijk in quarantaine moeten, kunnen een overbruggingsuitkering aanvragen.  Zie onderstaande link:

https://vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus#Crisis-overbruggingsrecht-quarantaine-zorg-kind-