Uitbreiding van de Tax Shelter maatregel voor 6 maanden

De uitzonderlijke situatie veroorzaakt door het coronavirus en de als gevolg daarvan getroffen maatregelen door de federale overheid heeft ook gevolgen voor Tax Shelter audiovisuele werken en Tax Shelter podiumkunsten.

Daarom werd beslist door de federale overheid om voor de podiumkunsten de huidige termijn voor het verrichten van uitgaven van 24 maanden te verlengen met 6 maanden.
Voor de audiovisuele sector werd beslist om de huidige termijn van 18 maanden (24 maanden voor animatie) te verlengen met 6 maanden.

Om te kunnen genieten van de maatregel, is het noodzakelijk dat de producent aantoont dat hij rechtstreekse schade heeft ondervonden als gevolg van de door de overheid uitgevaardigde maatregelen in verband met de strijd tegen het coronavirus. Voor meer informatie zie mededeling op de website van FOD Financiën: Gevolgen van het coronavirus voor Tax Shelter 13.03.2020.