Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen in juni

Ook in juni zullen zelfstandigen een beroep kunnen doen op het overbruggingsrecht. De ministerraad heeft een koninklijk besluit goedgekeurd dat het recht verlengt tot en met 30 juni, zo kondigt minister van Zelfstandigen Denis Ducarme (MR) aan.

Voor de maand juni zijn de voorwaarden om een uitkering te krijgen dezelfde gebleven, met het verschil dat je de uitkering niet meer automatisch ontvangt wanneer je er in een eerdere maand al recht op had.

Kom je in aanmerking voor een uitkering overbruggingsrecht in de maand juni?
Dan moet de aanvraag opnieuw ingediend worden

Dit kan je nu reeds doen via je sociaal secretariaat: MultipenXeriusLiantis, Acerta.