Wil je mee het beleid adviseren inzake cultuur, jeugd, sport of media?

Stel je dan nu kandidaat als onafhankelijk deskundige.

De SARC is de strategische adviesraad voor het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Vertegenwoordigers uit het maatschappelijke middenveld en onafhankelijke deskundigen treden er in de Algemene Raad of in een van de vier sectorraden in overleg met elkaar over het cultuur-, jeugd-, sport- en mediabeleid in de brede zin van het woord. De adviezen en studies die voortkomen uit dit overleg worden bezorgd aan de Vlaamse Regering en aan het Vlaams Parlement.

Deze vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en onafhankelijke deskundigen worden telkens voor een periode van vier jaar benoemd als lid van de raad. Na de oprichting in 2008 en vernieuwingen van het ledenbestand in 2012 en 2016 is het nu opnieuw tijd voor een hersamenstelling waarmee de vierde termijn van vier jaar ingaat.

Op dit moment vertegenwoordigt Ben Rouffa (DB Video) VOTF in deze adviesraad.
Ben zal opnieuw zijn kandidatuur stellen voor de volgende periode.

De kandidaturen kunnen tot en met 1 juni 2020 ingediend worden.