De impact op de Vlaamse journalistiek

De Vlaamse Vereniging van Journalisten maakte een eerste inventaris van de gevolgen van SARS-CoV-2 voor nieuwsmedia en journalisten. Ook worden de diverse crisismaatregelen van de federale en de Vlaamse overheid opgelijst die relevant zijn voor de (nieuws)mediasector. Interessante lectuur die je we niet wilden wilden weerhouden.