Compensatiepremie voor zelfstandigen

Voor wie?


Om recht te hebben op de compensatiepremie, moet je onder één van de volgende categorieën vallen (zie ook bijlage voor lijst van NACECODES voor categorie 1-4):

 • Categorie 1: de eventsector en de andere ondernemingen die indirect door de sluitingen en afgelastingen ten gevolge van de coronavirusmaatregelen worden getroffen, o.b.v. lijst van Nacecodes;
 • Categorie 2: de (para)medische beroepen en technische controle die ten gevolge van de coronavirusmaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen, o.b.v. lijst van Nacecodes;
 • Categorie 3: de dienstenleveranciers die ten gevolge van de coronavirusmaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen of waarbij bepaalde werklocaties worden afgesloten, o.b.v. lijst van Nacecodes;
 • Categorie 4: de ondernemingen die essentiële diensten leveren, o.b.v. lijst van Nacecodes;
 • Categorie 5: de ondernemingen die substantiële exploitatiebeperkingen ondergaan ten gevolge van de toepassing van de coronavirusmaatregelen: de aanvragende onderneming moet het omzetverlies in de steunaanvraag omstandig toelichten en onderbouwen en dit zal achteraf ook gecontroleerd worden door het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Deze categorie werkt niet o.b.v. Nacecodes, en is dus een soort ‘catch all’-categorie.

Bovendien moet je:

 • een actieve exploitatiezetel hebben in het Vlaamse Gewest
 • actief zijn ingeschreven in de KBO vóór 13/3/2020
 • als onderneming op eer verklaren dat je meer dan 60% omzetverlies ondervindt als gevolg van de coronamaatregelen. Als je in de eerste 4 categorieën zit volstaat die verklaring op eer. Enkel als je in de 5e categorie zit, moet je de omzetdaling omstandig motiveren.

Sommige ondernemingen hebben geen recht op de compensatiepremie:

Ondernemingen die zich in één van de volgende rechtstoestanden bevinden:

 • Ontbinding;
 • Stopzetting;
 • Faillissement;
 • Vereffening;

Ondernemingen met NACE-code:

 • 64200: Holdings;
 • 68203: Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
 • 70100: Activiteiten van hoofdkantoren;

Ondernemingen waarvan de zaakvoerder als bestuurder, vennoot of zaakvoerder verbonden is met een andere onderneming die de forfaitaire subsidie heeft ontvangen en waaraan zij zakelijke diensten verlenen

Hoeveel bedraagt de premie? 

 • 3000 euro voor:
  • Natuurlijke personen als je zelfstandige inhoofdberoep bent of zelfstandige in bijberoep en door de hoogte van je inkomen sociale bijdragen betaalt als een zelfstandige in hoofdberoep.
  • Vennootschappen met minstens één FTE werkend vennoot of 1FTE personeelslid
 • 1500 euro voor:
  • zelfstandigen in bijberoep
   • die in 2019 een jaarlijks (netto belastbaar) inkomen hebben tussen de  6.996,89 euro en 13.993,78 euro,
   • minstens 60% van hun maandelijkse inkomsten verliezen of verplicht moeten sluiten, én
   • voor minder dan 80% tewerkgesteld zijn in hun hoofdberoep als werknemer.
  • zelfstandigen in bijberoep
   • die verplicht moeten sluiten
   • die in 2019 een jaarlijks (netto belastbaar) inkomen hebben tussen de  6.996,89 euro en 13.993,78 euro,
   • én voor minder dan 80% tewerkgesteld zijn in hun hoofdberoep als werknemer

zij moeten dus géén omzetdaling van 60% kunnen aantonen

Merk op:

 • Gepensioneerden & student-ondernemers komen in aanmerking voor zover ze voldoen aan voormelde voorwaarden
 • Journalisten en andere beroepscategorieën die van rechtswege zijn vrijgesteld van de wettelijke bijdragen kunnen genieten van deze maatregel

Meerdere vestigingen

Als je meerdere vestigingen / exploitatiezetels hebt, is er een maximum van 5 premies per onderneming. Voor elke exploitatiezetel moet minstens één FTE zijn ingeschreven als loontrekkende. 2 deeltijdsen die samen 1 FTE uitmaken, volstaan.

Hoe wordt de omzetdaling berekend?

De daling van de omzet, exclusief de btw en op basis van de dagontvangsten, geleverde prestaties of de tijdregistratie, van minstens 60%, in de periode van 14 maart tot en met 30 april 2020 in vergelijking met dezelfde periode in 2019, die het gevolg is van verminderde prestaties, ingevolge van de exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad en niet van uitgestelde facturatie.

Indien nog niet gestart in maart 2019:

Voor ondernemingen die nog niet gestart waren in de voormelde periode van 2019 wordt de omzetdaling in de periode van 14 maart tot en met 30 april 2020 vergeleken met de verwachte omzet, vermeld in het financieel plan.

Indien geen vergelijk met referentieperiode mogelijk: 

 • Abnormaal lage omzet in 2019: vergelijking met andere referentieperiode (nog niet bepaald welke)
 • Dit wordt vastgesteld op basis van verklaring op eer.

Geen cumul met: 

 • corona hinderpremie
 • achtergestelde lening en Gigarantwaarborg
 • sluitingspremie bij openbare werken

Bijlage. De lijst van sectoren als vermeld in artikel 5, eerste lid.

Categorie 1: de eventsector en de andere ondernemingen die indirect door de sluitingen en afgelastingen ten gevolge van de coronavirusmaatregelen worden getroffen:

CodeActiviteit
45112Handelsbemiddeling in auto’s en lichte bestelwagens (≤ 3,5 ton)
45192Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
45310Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
45401Handelsbemiddeling en groothandel in motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen
46110Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en textielgrondstoffen en halffabrikaten
46130Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
46140Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen
46150Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
46160Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren
46170Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen
46180Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
46190Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
49390Overig personenvervoer te land, n.e.g.
56210Catering
74201Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
74300Vertalers en tolken
74901Activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende personaliteiten
77291Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers
77293Verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en andere huishoudelijke benodigdheden
77294Verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel
77296Verhuur en lease van bloemen en planten
77392Verhuur en lease van tenten
77399Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
79120Reisorganisatoren
79909Overige reserveringsactiviteiten
90011Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten
90012Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles
90021Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
90022Ontwerp en bouw van podia
90023Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken
90029Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten
90032Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten

Categorie 2:  de (para)medische beroepen en technische controle die ten gevolge van de coronavirusmaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen:

CodeActiviteit
71201Technische controle van motorvoertuigen
86230Tandartspraktijken
86904Activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v.psychiatrische ziekenhuizen en verzorgingstehuizen
86905Ambulante revalidatieactiviteiten

Categorie 3: de dienstenleveranciers die ten gevolge van de coronavirusmaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen of waarbij bepaalde werklocaties worden afgesloten:

CodeActiviteit
33110Reparatie van producten van metaal
33120Reparatie van machines
33130Reparatie van elektronische en optische apparatuur
33140Reparatie van elektrische apparatuur
33150Reparatie en onderhoud van schepen
33160Reparatie en onderhoud van lucht- en ruimtevaartuigen
33170Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen
33190Reparatie van andere apparatuur
43211Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
43212Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
43221Loodgieterswerk
43222Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
43291Isolatiewerkzaamheden
43299Overige bouwinstallatie, n.e.g.
43310Stukadoorswerk
43320Schrijnwerk
43331Plaatsen van vloer- en wandtegels
43332Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
43333Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
43341Schilderen van gebouwen
43343Glaszetten
43993Bouw van sierschouwen en open haarden
43996Chapewerken
45201Algemeen onderhoud en reparatie van auto’s en lichte bestelwagens (≤ 3,5 ton)
45202Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
45203Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen
45204Carrosserieherstelling
45205Bandenservicebedrijven
45209Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g.
96095Pensions voor huisdieren

Categorie 4: de ondernemingen die essentiële diensten leveren:

CodeActiviteit
47210Detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels
47241Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers)
47242Detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels
47251Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels
47252Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment
47260Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels
47291Detailhandel in zuivelproducten en eieren in gespecialiseerde winkels
47299Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
47620Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels