De Tijd: “Pas taxshelter aan om audiovisuele sector te helpen”

De Tijd: “Pas taxshelter aan om audiovisuele sector te helpen”

Volgend bericht werd op 29 april gepubliceerd op tijd.be.

“Pas taxshelter aan om
audiovisuele sector te helpen”

Door de regels van de taxshelter aan te passen kan de noodlijdende audiovisuele sector er bovenop worden geholpen. Die aanpassing pleegt bovendien geen aanslag op de staatskas..

Ondertekend door Erwin Provoost, directeur-intendant van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF), Jeanne Brunfaut, directrice van het Centre du Cinéma et de l’audiovisuel de la Fédération Wallonie Bruxelles, Philippe Reynaert, gedelegeerd bestuurder van Wallimage, en Noël Magis, algemeen directeur van Screen Brussels.

De Covid-19-crisis treft vandaag alle geledingen van de economie, niet het minst de audiovisuele sector. Bioscopen zijn gesloten, filmdistributeurs weten met moeite te overleven, opnames zijn opgeschort, acteurs, regisseurs en scenaristen zitten zonder inkomsten en honderden zelfstandige en aan postproductiebedrijven verbonden technici zijn, als ze daar al voor in aanmerking komen, deels of volledig werkloos. De productiehuizen trekken aan de alarmbel. Ze beseffen daarbij dat ze niet de enige zijn die dat doen en dat andere sectoren zoals gezondheidszorg, sociale ondersteuning of onderwijs een hogere maatschappelijke prioriteit hebben.

Naast de ondersteuning door de gemeenschappen en de gewesten is de taxshelter een cruciale speler in het aantrekken van internationale coproducties en het mee financieren van nationale producties. De taxshelter is een fiscale stimulans om bedrijven aan te moedigen om in ruil voor een zeer interessant belastingvoordeel te investeren in de Belgische audiovisuele sector en de podiumkunsten.

De gezondheidscrisis zal onvermijdelijk uitmonden in een economische en sociale crisis waardoor de winstmarges van bedrijven die via de taxshelter in audiovisuele producties investeren als sneeuw voor de zon verdwijnen. Daardoor komt een hele sector in gevaar.

Een eenvoudige aanpassing van de taxshelterregels kan rampen vermijden. Dit alles zonder een aanslag te plegen op de staatskas. Studies hebben aangetoond dat de taxshelter ook inkomsten voor de overheid oplevert.

Drie wijzigingen

Wij ondersteunen de oproep van de audiovisuele sector aan de minister van Financiën en de federale regering om de regels op drie plaatsen aan te passen:

1. Verhoog het relatieve vrijstellingsplafond dat momenteel is vastgesteld op 50 procent van de gereserveerde winst van investeerders. Verhoog ook het absolute vrijstellingsplafond, dat momenteel 1 miljoen euro bedraagt.

2. Verleng de prioritaire maatregelen voor uitgaven van producenten die in aanmerking komen voor subsidies tot 12 maanden.

3. Neem maatregelen om de al ondertekende raamovereenkomsten veilig te stellen, zoals bijvoorbeeld de verlenging van de termijn voor het uitvoeren van subsidiabele uitgaven tot 12 maanden.
Zonder in te gaan op technische details zijn we ervan overtuigd dat die maatregelen de audiovisuele economie kunnen doen heropleven, zoals door ons allen beoogd. We hopen dat de federale regering, de minister van Financiën en alle politieke besluitvormers de audiovisuele sector hierin zullen volgen.

Bekijk het bericht op tijd.be of download de PDF-versie.

Informatie over btw-aangifte

Informatie over btw-aangifte

Informatie over btw-aangifte

Zowel voor de btw-aangifte over februari, als deze over de maand maart, én de eerste kwartaalaangifte werd in een algemeen uitstel voorzien. Voor de btw-aangifte over februari werd uitstel verleend tot 6 april. De aangiften over de maand maart en de eerste kwartaal moeten uiterlijk  pas 7 mei ingediend zijn.

Om tijdens deze coronacrisis wat financiële ademruimte te geven, werd besloten dat de btw over februari uiterlijk pas tegen 20 mei betaald moet zijn en de btw over maart pas tegen 20 juni. Voor kwartaalaangevers is er uitstel tot 20 juni voor betaling van de btw over het eerste kwartaal.

Ook voor de btw over de maand april voorziet de regering nu in een bijkomende aangifte- en betalingstermijn. De btw-aangifte zal uiteindelijk pas tegen 5 juni ingediend moeten zijn (normaliter 20 mei). Met de betaling van de eventueel verschuldigde btw kan gewacht worden tot 20 juli, wat ook een uitstel met twee maanden betekent ten opzichte van de gewone betalingstermijn.

Met dank aan Decofis

Persbericht Vertigo: Audiovisuele sector wordt zwaar getroffen door coronacrisis

Persbericht Vertigo: Audiovisuele sector wordt zwaar getroffen door coronacrisis

Volgend persbericht werd op 18 april gepubliceerd op Vertigo.

“Audiovisuele sector wordt zwaar
getroffen door coronacrisis”

De Vlaamse audiovisuele sector draait jaarlijks een omzet van ruim negenhonderd miljoen euro en wordt zwaar getroffen door de coronacrisis. Momenteel liggen de opnames van onder meer speelfilms en fictiereeksen namelijk volledig stil.

Bovendien wordt er vanuit de sector gevreesd dat ook na afloop van de crisis de budgetten voor films en tv-programma’s ver onder het niveau van de vorige jaren zullen blijven.

Dat zou een blijvende en nefaste invloed hebben op de tewerkstelling binnen de sector, waarin vandaag 8555 werknemers en 2983 zelfstandigen actief zijn.

Op de koop toe investeren de audiovisuele bedrijven en zelfstandigen voortdurend in nieuwe technologieën, waardoor ze gebukt gaan onder afbetalingen en leasingcontracten.

De beroepsvereniging van Vlaamse audiovisuele bedrijven VOTF gaat daarom concrete en blijvende steunmaatregelen vragen aan Benjamin Dalle, de Vlaamse Minister van Jeugd en Media.

Bekijk het bericht op Vertigo of download de PDF-versie.

300ste VOTF-Zidas lid!

300ste VOTF-Zidas lid!

Cathy Van der Linden werd op zondag 19 april het driehonderdste lid van VOTF-Zidas.

Onder de naam “Lime Tree Productions”  werkt zij als producer en production director voor televisie, reclame, corporate en evenementen. Cathy werkt sinds 1990 in de audiovisuele sector en is 10 jaar zelfstandige.

Mijn werk viel al helemaal stil in het begin van februari omdat ik toen geboekt was op een groot project in Hong Kong. Sindsdien is het werk natuurlijk voor 100% stilgevallen.” zegt Cathy.

Cathy besliste om aan te sluiten bij VOTF nadat zij onze vernieuwde website zag.

Na wat rondkijken op de social media lijkt VOTF voor mij de juiste keuze. In deze uiterst onzekere tijd is het belangrijk om deel uit te maken van een dynamische sectororganisatie” besluit Cathy.

Zij gebruikte haar vrije tijd om alvast een mooie website te bouwen. Neem zeker een kijkje!