Onze facilitaire sector krijgt op dit ogenblik heel zware klappen. VOTF, de beroepsvereniging van Vlaamse audiovisuele bedrijven, werd uitgenodigd door het kabinet van minister Dalle om de situatie voor de facilitaire audiovisuele sector toe te lichten en te bespreken. Ook andere instanties hebben ons hierover gecontacteerd.  We hopen dat deze contacten leiden tot gerichte steunmaatregelen voor onze sector.

Met VOTF willen we de gemeenschappelijke problemen binnen de facilitaire audiovisuele sector centraliseren en onderzoeken, en waar mogelijk een oplossing aanreiken. Ons doel is als representatieve partner op te treden ten aanzien van alle wetgevende instanties, televisieomroepen, productiehuizen enz.

Met de onderafdeling ZIDAS (Zelfstandigen in de Audiovisuele Sector) bundelen we ook de krachten voor de grote groep zelfstandigen die in onze sector actief zijn.

Het kabinet van minister Dalle vraagt een situatieschets van de audiovisuele sector. We zijn daarvoor aangewezen op de info die we vanuit de verschillende bedrijven en van alle zelfstandigen kunnen samenbrengen.  Stuur ons dan ook dringend de procentuele omzetdaling (genormaliseerd naar vorig jaar) van uw onderneming of activiteit. Dit is voor ons noodzakelijke informatie bij onze volgende gesprekken met de overheid.

Collegiaal overleg en het delen van belangrijke informatie beschouwen wij als onze kerntaak.

Daarom nodigen wij werkgevers en freelancers (met BTW-nummer) uit om zich nu aan te sluiten bij VOTF. Lid worden kan heel eenvoudig door een e-mail te sturen naar info@votf.be. Gelet op het belang van een breed gedragen vertegenwoordiging naar de overheid, is de aansluiting voor 2020 gratis en het lidmaatschap is nadien vrijblijvend. Belangrijk: alle info i.v.m. het overleg wordt met de leden gedeeld.

VOTF  wil samen met alle facilitaire bedrijven en zelfstandigen deze coronatijd het hoofd bieden.

De vzw VOTF is een door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg erkende beroepsvereniging, opgericht op 10 februari 1999 (BS 30 december 1999). Ze groepeert bedrijven die werkzaam zijn binnen het facilitaire luik van de audiovisuele media (radio, televisie, internet).

VOTF zetelt in het Paritair Comité 227 als representatief lid en is actief betrokken bij het bestuur van Mediarte. VOTF onderhandelde en ondertekende in 2013, en opnieuw in 2019, het Sociaal Charter van de audiovisuele sector. VOTF is als sectororganisatie aangesloten bij Unizo.

VOTF lid worden?

Omwille van de corona-crisis is het lidmaatschap voor 2020 gratis.

Er is ook geen verplichting om het lidmaatschap nadien te verlengen.
Op het einde van dit jaar zullen wij u hierover contacteren; u beslist dan.

Als u nu wenst aan te sluiten krijgen wij graag de volgende informatie :

 • Bedrijfsnaam
 • Rechtsvorm
 • Raming van de procentuele omzetdaling 2020 (tov 2019)
 • Naam en voornaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Functie (of beroep indien freelancer)
 • Aantal werknemers (indien van toepassing)
 • Adres
 • BTW nummer
 • Website

Dank u om deze gegevens te mailen naar :

info@votf.be

Wij contacteren u dan snel terug.

BEROEPSVERENIGING VAN VLAAMSE AUDIOVISUELE FACILITAIRE BEDRIJVEN
VOTF-LOGO_home

De vzw VOTF verenigt bedrijven en freelancers binnen de audiovisuele sector. Zij wil haar krachten bundelen en haar standpunten verdedigen bij de besluitvorming rond de mediasector in zijn ruimste betekenis.

De vzw VOTF is een door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg erkende beroepsvereniging, opgericht op 10 februari 1999 (BS 30 december 1999). Ze groepeert bedrijven die werkzaam zijn binnen het facilitaire luik van de audiovisuele media (radio, televisie, internet).
VOTF zetelt in het Paritair Comité 227 als representatief lid en is actief betrokken bij het bestuur van Mediarte.

VOTF onderhandelde en ondertekende in 2013, en opnieuw in 2019, het Sociaal Charter van de audiovisuele sector. 

VOTF is als sectororganisatie aangesloten bij Unizo.

Doel van VOTF
 • De gemeenschappelijke problemen binnen de audiovisuele sector centraliseren, onderzoeken en waar mogelijk er een oplossing voor aanreiken

 • Haar leden documenteren en adviseren

 • Optreden als representatieve partner ten aanzien van alle wetgevende instanties, televisieomroepen, productiehuizen en dies meer

Leden

Bent u als bedrijf actief in de audiovisuele sector (radio, televisie, internet), dan nodigen we u graag uit om lid te worden van onze organisatie.

Ook voor freelancers (zonder vast statuut) is het handig om aan te sluiten bij ‘VOTF-ZIDAS’ (Zelfstandigen In De Audiovisuele Sector). Binnen VOTF is er geregeld collegiaal overleg tussen bedrijven en freelancers. In haar contacten met de overheid en gemeenschappelijke opdrachtgevers verdedigt VOTF de belangen van al haar leden op een evenwaardige manier.