BEROEPSVERENIGING VAN VLAAMSE AUDIOVISUELE FACILITAIRE BEDRIJVEN
VOTF-LOGO_home

De vzw VOTF verenigt bedrijven en freelancers binnen de audiovisuele sector. Zij wil haar krachten bundelen en haar standpunten verdedigen bij de besluitvorming rond de mediasector in zijn ruimste betekenis.

De vzw VOTF is een door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg erkende beroepsvereniging, opgericht op 10 februari 1999 (BS 30 december 1999). Ze groepeert bedrijven die werkzaam zijn binnen het facilitaire luik van de audiovisuele media (radio, televisie, internet).
VOTF zetelt in het Paritair Comité 227 als representatief lid en is actief betrokken bij het bestuur van Mediarte.

VOTF ondertekende in 2013 het Sociaal Charter van de audiovisuele sector. 

VOTF is als sectororganisatie aangesloten bij Unizo.

Doel van VOTF
  • De gemeenschappelijke problemen binnen de audiovisuele sector centraliseren, onderzoeken en waar mogelijk er een oplossing voor aanreiken

  • Haar leden documenteren en adviseren

  • Optreden als representatieve partner ten aanzien van alle wetgevende instanties, televisieomroepen, productiehuizen en dies meer

Leden

Bent u als bedrijf actief in de audiovisuele sector (radio, televisie, internet), dan nodigen we u graag uit om lid te worden van onze organisatie.

Ook voor freelancers (zonder vast statuut) is het handig om aan te sluiten bij ‘VOTF-ZIDAS’ (Zelfstandigen In De Audiovisuele Sector). Binnen VOTF is er geregeld collegiaal overleg tussen bedrijven en freelancers. In haar contacten met de overheid en gemeenschappelijke opdrachtgevers verdedigt VOTF de belangen van al haar leden op een evenwaardige manier.